Sophie Rose – håndlavede smykker i tidsløst design

Jeg brænder for godt håndværk, høj kvalitet og bæredygtighed. Når du køber et Sophie Rose smykke, understøtter du håndlavet kunsthåndværk i høj kvalitet og bæredygtige materialer. Jeg designer og fremstiller hver enkelt smykke på mit eget værksted og på den mest miljøvenlige måde. Da konventionel udvinding af ædelmetaller kræver brugen af skadelige kemikalier og medfører store mængder af affald, arbejder jeg primært i genbrugssølv. For at bruge så vidt som muligt de materialer, der allerede er i omløbet, genbruger jeg selv sølv i mine støbte ringe. I efteråret 2017 er jeg derudover blevet certificeret Fairmined-licensindehaver med ID-nummeret DK30003 hos Alliance for Responsible Mining. ARM understøtter en bæredygtig udvikling af de små minesamfund i Sydamerika, Afrika og Asien. Læs mere om ARM her.

For mig er smykker en kunstnerisk form at udtrykke sig på, både for mig som designer og den, der bærer smykket. Et smykke fortæller noget om personlighed og er som et statement, der kan tolkes og forstås helt individuelt. Mine smykker er prægede af enkle, geometriske former, dog ofte voluminøse og med stærke kontraster i overflader og farver i form af oxideret, forgyldt eller emaljeret sølv. Elementer og former fra arkitekturen, indretningsdesign, kunsten og naturen har stor indflydelse på mine designs. Ofte opstår nye ideer undervejs i design- eller fremstillingsprocessen og på denne måde udvikler jeg smykkekollektioner i små oplæg, hvor smykkerne hænger sammen i udtryk og formsprog og dermed kan kombineres indbyrdes.

Med hvert smykke følger der en elegant smykkeæske i miljøvenlige materialer fra en dansk producent fra Holstebro.

 

Sophie Rose – handcrafted jewellery in timeless design

I am passionate about good craftmanship, high quality and sustainability. By purchasing a piece of jewellery from Sophie Rose you support handmade crafts of high quality and sustainable materials. I design and handcraft every piece of jewellery in sustainable materials by hand in my studio located in Middle Jutland, Denmark. Conventional mining methods for precious metals are poluting the environment with chemicals and cause huge amounts of trash, which is why I am mostly working in recycling silver. In order to use the precious metals that already exist, I reuse silver from my own production in casted rings and I purchase recycling silver from a refinement factory in Austria. Additionally I am certified Fairmined Licensee with the ID-number DK30003 at the Alliance for Responsible Mining since 2017. ARM works for the sustainable development of artisanal and small-scale mining communities in South America, Africa and Asia. Read more about the ARM her.

To me jewellery is a form of artistic expression, both for me as the maker and for the wearer. A piece of jewellery tells you something about personality and is like a statement that can be interpreted and understood individually. Simple forms are leading elements in my jewellery pieces, though often voluminous with strong contrasts in surfaces and colours, achieved by oxidising, gold plating or enameling the silver. Elements and forms from architecture, interior design, art and nature have a special influence on my jewellery designs. Often new ideas arise in the process of designing or making and this way I develop small collections of jewellery, that allow the wearer to combine the single pieces freely, because they are connected by the same expression, forms or colours.

Every piece of jewellery comes with a jewellery box in environmental-friendly materials produced at a local Danish company.