Sophie Rose – håndlavede smykker i tidsløst design

Jeg brænder for godt håndværk, høj kvalitet og bæredygtighed. Når du køber et smykke af mig, understøtter du håndlavet dansk kunsthåndværk i høj kvalitet og bæredygtige materialer. Jeg designer og fremstiller hver enkelt smykke på mit eget værksted og på den mest miljøvenlige måde: fra  faire og miljøvenlige materialer som Fairmined og genbrugs-ædelmetaller, over brugen af mindre skadelige kemikalier som fx citronsyre i stedet for svovlsyre, til FSC-certificerede smykkeæsker fra en dansk producent og miljøvenlig indpakning.

Siden 2017 er jeg Fairmined-licensindehaver (ID-nummer DK30003) igennem Alliance of Responsible Mining. Fairmined er ligesom Fairtrade et certificeringsmærke, der sikrer ansvarlig og bæredygtig minedrift i lokale kooperationer i Sydamerika, Afrika og Asien, social udvikling i de små minesamfund, samt beskyttelse af miljøet, da minerne understøttes i at bruge alternativer til giftige kemikalier som kviksølv og cyanid, som ellers bruges til udvinding af ædelmetallerne i konventionel minedrift (Læs mere om Fairmined her). I løbet af 2020 vil alle kollektioner blive fremstillet i Fairmined ædelmetaller.

Ved siden af mine smykkekollektioner designer og fremstiller jeg også unika smykker samt bestillingsopgaver, og holder kurser i guldsmedeteknikker, sandstøbning og emaljering for både voksne og børn, bl.a. på Dansk Talentakademi i Holstebro, på Kulturskolen i Viborg og mit eget værksted syd for Viborg.

For mig er smykker en kunstnerisk form at udtrykke sig på, både for mig som designer og den, der bærer smykket. Et smykke fortæller noget om personlighed og er som et statement, der kan tolkes og forstås helt individuelt. Mine smykker er prægede af enkle, geometriske former, dog ofte voluminøse og med stærke kontraster i overflader og farver i form af oxideret, forgyldt eller emaljeret sølv. Elementer og former fra arkitekturen, indretningsdesign, kunsten og naturen har stor indflydelse på mine designs. Ofte opstår nye ideer undervejs i design- eller fremstillingsprocessen og på denne måde udvikler jeg smykkekollektioner i små oplæg, hvor smykkerne hænger sammen i udtryk og formsprog og dermed kan kombineres indbyrdes.

Sophie Rose – handcrafted jewellery in timeless design

I am passionate about good craftmanship, high quality and sustainability. By purchasing a piece of jewellery from Sophie Rose you support handmade crafts of high quality and sustainable materials. I design and handcraft every piece of jewellery in sustainable materials by hand in my studio located in Middle Jutland, Denmark. Conventional mining methods for precious metals are poluting the environment with chemicals and cause huge amounts of trash, which is why I am mostly working in recycling silver. In order to use the precious metals that already exist, I reuse silver from my own production in casted rings and I purchase recycling silver from a refinement factory in Austria. Additionally I am certified Fairmined Licensee with the ID-number DK30003 at the Alliance for Responsible Mining since 2017. ARM works for the sustainable development of artisanal and small-scale mining communities in South America, Africa and Asia. Read more about the ARM her.

To me jewellery is a form of artistic expression, both for me as the maker and for the wearer. A piece of jewellery tells you something about personality and is like a statement that can be interpreted and understood individually. Simple forms are leading elements in my jewellery pieces, though often voluminous with strong contrasts in surfaces and colours, achieved by oxidising, gold plating or enameling the silver. Elements and forms from architecture, interior design, art and nature have a special influence on my jewellery designs. Often new ideas arise in the process of designing or making and this way I develop small collections of jewellery, that allow the wearer to combine the single pieces freely, because they are connected by the same expression, forms or colours.

Every piece of jewellery comes with a jewellery box in environmental-friendly materials produced at a local Danish company.